LOGO - KOMPENDIUM Biuro Rachunkowe Warszawa

KOMPENDIUM Biuro Rachunkowe Warszawa

Finanse i Ubezpieczenia » Biura rachunkowe
Dane teleadresowe:
  • adres:ul. Pilicka 29a lok.2
  • miejscowość:02-613 Warszawa
  • województwo:mazowieckie
  • telefon:667 885 180
  • telefon:22 848 00 17
  • www:www.brkompendium.pl

Fotografie

Zdjęcie 1 - KOMPENDIUM Biuro Rachunkowe Warszawa     

Opis firmy

Biuro Rachunkowe KOMPENDIUM to licencjonowane biuro rachunkowe, działające na podstawie Świadectwa Kwalifikacyjnego Ministra Finansów Nr 13307/99.

Naszym celem jest profesjonalne świadczenie usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób fizycznych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych dostosowując zakres i rodzaj świadczonych usług do Państwa potrzeb oraz wspieranie w finansowo - podatkowym zarządzaniu firmą.

Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi firmami audytorskimi, kancelariami notarialnymi i prawnymi.

Podejmując współpracę z nami macie Państwo gwarancję zastosowania optymalnych rozwiązań księgowo-podatkowych, zyskując spokój i czas aby skoncentrować się na innych, kluczowych dla budowania wartości Państwa firmy obszarach.

Działalność biura objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Do Państwa dyspozycji oddajemy naszą wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie.

Oferta firmy

Usługi w zakresie prowadzenia ewidencji księgowych:

* Ksiąg rachunkowych
* Ksiąg przychodów i rozchodów
* Ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
* Ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
* Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

Obsługa kadrowa:

* Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
* Prowadzenie akt osobowych pracownika
* Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
* Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy , regulamin wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
* Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych(umowy zlecenie, umowy o dzieło)

Obsługa płacowa:

* Sporządzanie list płac z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
* Sporządzanie dokumentacji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracownika
* Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
* Sporządzanie rocznych informacji o dochodach i rocznego obliczenia podatku

Usługi finansowe:

* Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału
* Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych
* Leasing, Kredyty bankowe, Dotacje - analiza zapotrzebowania na środki finansowe, przygotowanie wniosku, pomoc w przygotowaniu business planu

Pozostałe usługi:

* Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
* Raportowanie do zarządu, udziałowców, właścicieli firmy
* Reprezentacja podatkowa
* Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

Zapraszamy!!!

Słowa kluczowe

biuro rachunkowe Warszawa Mokotów, polecane biuro rachunkowe Warszawa Mokotów, prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa Mokotów, reprezentacja podatkowa Warszawa Mokotów, pozyskiwanie środków finansowych Warszawa Mokotów, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów Warszawa Mokotów, uruchamianie działalności gospodarczej Warszawa Mokotów, likwidacja działalności gospodarczej Warszawa Mokotów, dobre biuro rachunkowe Warszawa Mokotów, najlepsze biuro rachunkowe Warszawa Mokotów, tanie biuro rachunkowe Warszawa Mokotów, księgowość Warszawa Mokotów, podatki Warszawa Mokotów, rachunkowość Warszawa Mokotów, kadry płace Warszawa Mokotów,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)