LOGO - APERTA Biuro Rachunkowe

APERTA Biuro Rachunkowe

Finanse i Ubezpieczenia » Biura rachunkowe
Dane teleadresowe:
  • adres:Ul. Młyńska 25
  • miejscowość:03-037 Warszawa-Białołęka
  • województwo:mazowieckie
  • telefon:609 696 464
  • www:www.aperta.pl

Fotografie

Zdjęcie 1 - APERTA Biuro Rachunkowe     

Opis firmy

Biuro rachunkowe Aperta powstało w celu świadczenia kompleksowych usług z zakresu outsourcingu księgowego oraz kadrowo-płacowego.

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych. Posiadamy doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych oraz spółek osobowych i osób fizycznych.

Zapewniamy rzetelne, jasne i przejrzyste prowadzenie ksiąg rachunkowych , podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencje ryczałtowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ustawą o rachunkowości.

Prowadzimy administrację kadrową i płacową w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zapewniamy kompleksowe rozliczenia podatkowe i reprezentację przed władzami podatkowymi.

Oferta firmy

Usługi księgowe:

* prowadzenie ksiąg rachunkowych
* prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
* prowadzenie ewidencji ryczałtowej

W ramach usług księgowych oferujemy:

* zawiadomienie urzędu skarbowego o miejscu przebywania ksiąg rachunkowych
* wprowadzenie planu kont, bilansu otwarcia
* uzgodnienie formatu standardowego raportu dla Klienta
* założenie i prowadzenie rejestru środków trwałych
* przegląd zasad rachunkowości i proponowanie zmian
* rejestrowanie w systemie księgowym wszystkich operacji gospodarczych
* wystawianie faktur sprzedaży w imieniu i na rzecz Klienta
* wyliczanie i księgowanie podatku odroczonego
* księgowanie rozliczeń międzyokresowych czynnych/biernych, rezerw oraz innych transakcji w dzienniku
* przygotowywanie płatności zobowiązań na rzecz Klienta
* przygotowywanie i składanie miesięcznych deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych
* przygotowywanie i składanie deklaracji VAT
* potwierdzanie sald rozrachunków z odbiorcami oraz dostawcami
* księgowanie korekt dotyczących inwentaryzacji środków trwałych
* przygotowanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych
* przygotowanie i złożenie rocznego sprawozdania finansowego przed władzami podatkowymi
* przygotowanie i składanie raportów dla GUS i NBP
* kontakt i pomoc audytorom wewnętrznym i zewnętrznym

Usługi kadrowe i płacowe:

* prowadzenie dokumentacji kadrowej
* prowadzenie rozliczeń płacowych

W ramach usług administracji kadr i płac oferujemy:

* założenie indywidualnych kartotek płacowych pracowników Klienta
* wprowadzanie danych o wynagrodzeniach pracowników i zleceniobiorców
* rejestracja w ZUS firmy i pracowników Klienta – jeżeli jest to wymagane
* rejestracja premii, dodatków niepieniężnych, potrąceń oraz innych jednorazowych wypłat
* rejestracja nieobecności w pracy, wynagrodzeń w związku z chorobą, urlopem, zasiłkiem macierzyńskim
* generowanie i udostępnianie list płac
* przygotowywanie indywidualnej informacji płacowej dla pracowników
* przygotowywanie i przesyłanie do poszczególnych urzędów skarbowych i ZUS wymaganych deklaracji
* wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i innych zaświadczeń na wniosek pracowników Klienta
* prowadzenie dla każdego pracownika Klienta akt osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy
* kontakt z GUS i ZUS, urzędem skarbowym
* sporządzanie rocznych deklaracji PIT11, PIT8B i PIT40, PIT-4R

Usługi dodatkowe:

* ustalane indywidualnie z Klientem, dostosowane do konkretnych potrzeb Klienta

W ramach usług dodatkowych oferujemy:

* sporządzanie opracowań i analiz dla Klienta
* sporządzanie raportów księgowo finansowych w zależności od konkretnych potrzeb Klienta
* pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
* przygotowanie i złożenie wniosków przed właściwymi organami administracji publicznej

Zapraszamy!!!

Słowa kluczowe

biuro rachunkowe Warszawa-Białołęka, prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa-Białołęka, polecane biuro rachunkowe Warszawa-Białołęka, prowadzenie ewidencji ryczałtowej Warszawa-Białołęka, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów Warszawa-Białołęka, prowadzenie dokumentacji kadrowej Warszawa-Białołęka, prowadzenie rozliczeń płacowych Warszawa-Białołęka, sporządzanie raportów księgowo finansowych Warszawa-Białołęka, biura rachunkowe Warszawa,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)