LOGO - BIURO RACHUNKOWE EVIDENS

BIURO RACHUNKOWE EVIDENS

Finanse i Ubezpieczenia » Biura rachunkowe
Dane teleadresowe:
  • adres:UL. EDMUNDA JANA OSMAŃCZYKA 28 lok.130
  • miejscowość:01-494 WARSZAWA
  • województwo:mazowieckie
  • telefon:604 483 336
  • www:www.evidens.pl

Fotografie

Zdjęcie 1 - BIURO RACHUNKOWE EVIDENS     

Opis firmy

Biuro Rachunkowe EVIDENS zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę rachunkowo-finansową i doradztwo gospodarcze. Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych, samozatrudnienia oraz spółek prawa handlowego.

Dzięki współpracy z Biurem Rachunkowym EVIDENS uzyskacie Państwo:

* redukcję kosztów
* oszczędność czasu
* pewność terminowej realizacji zleceń

Zapewniamy Państwu:

* rzetelne i odpowiedzialne prowadzenie ksiąg firmy przez osoby posiadające uprawnienia Ministerstwa Finansów
* uwolnienie od ryzyka dzięki posiadanemu przez naszą firmę ubezpieczeniu o odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy zawodowe
* załatwianie wszelkich spraw w ZUS-ie i w Urzędzie Skarbowym
* dopasowanie zakresu oferowanych przez nas usług do potrzeb klienta.

Zapraszamy!!!

Oferta firmy

Nasza oferta:

* rejestracja i aktualizacje firmy w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Statystycznym (REGON)
* prowadzenie Ksiąg Handlowych, Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowej lub Karty Podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
* prowadzenie ewidencji środków trwałych
* prowadzenie ewidencji sprzedaży podatku od towarów i usług
* prowadzenie ewidencji zakupu podatku od towarów i usług
* księgowanie wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych
* prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
* potwierdzanie sald z poszczególnymi kontrahentami
* księgowanie pozostałych dokumentów księgowych
* prowadzenie rozliczeń właścicieli i udziałowców
* prowadzenie rozliczeń z pracownikami
* rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
* rozliczanie różnic kursowych
* sporządzanie deklaracji podatkowych: NIP, VAT, CIT, PIT
* sporządzanie odpowiednich deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
* dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów
* bezpośrednie informowanie o wysokościach podatków i składek ZUS za dany okres
* sporządzanie przelewów na w/w płatności
* wystawianie not korygujących
* rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów
* sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
* reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi, ZUSem, Urzędem Statystycznym
* obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

a także

* sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
* tworzenie planów kont i polityki rachunkowości
* współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań finansowych
* przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) dodatkowych sprawozdań

oraz

* sporządzanie skróconych i szczegółowych list płac osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie
* sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla ZUSu
* sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych PIT
* sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
* bezpośrednie informowanie o kwotach wynagrodzeń do wypłaty
* bezpośrednie informowanie o kwotach podatków i składek ZUS do zapłacenia za dany okres
* sporządzanie przelewów na w/w płatności
* sporządzanie deklaracji PFRON
* prowadzenie akt osobowych pracowników
* sporządzanie pasków wynagrodzeń
* przygotowywanie dokumentów związanych z podpisywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę
* sporządzanie odpowiednich aneksów do umów
* dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń BHP
* wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych
* wystawianie zaświadczeń o zarobkach sporządzanie świadectw pracy szkolenie BHP
* zgłoszenie Pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
* opracowanie regulaminów pracy i wynagradzania.

Słowa kluczowe

polecane biuro rachunkowe Warszawa-Bemowo, prowadzenie ewidencji środków trwałych Warszawa-Bemowo, rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bemowo, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Warszawa-Bemowo, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla ZUSu Warszawa-Bemowo, sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych PIT Warszawa-Bemowo, sporządzanie deklaracji PFRON Warszawa-Bemowo, prowadzenie akt osobowych pracowników Warszawa-Bemowo,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)