LOGO - Zarządzanie Nieruchomościami Turowski & Turowski

Zarządzanie Nieruchomościami Turowski & Turowski

Nieruchomości » Zarządzanie nieruchomościami
Dane teleadresowe:
  • adres:ul. 12 Marca 222/2
  • miejscowość:84-200 Wejherowo
  • województwo:pomorskie
  • telefon:58 672 53 25
  • www:www.turowski.home.pl

Fotografie

Zdjęcie 1 - Zarządzanie Nieruchomościami Turowski & Turowski     

Opis firmy

Pragniemy zaoferować Państwu swoje usługi w zakresie zarządzania i administrowania Państwa nieruchomością.
Firma Turowski & Turowski jest nowocześnie funkcjonującą firmą rodzinną, gwarantującą Państwu uczciwą, życzliwą, zgodną z najwyższymi normami obsługę oraz osobiste zaangażowanie w sprawy Państwa nieruchomości. Cechuje nas mobilność, niezawodność i indywidualne procedury obsługi, przystosowane do potrzeb klientów. O naszej rzetelności świadczy m.in. fakt, że nieruchomości przez nas zarządzane są nagradzane i wyróżniane w konkursach, a nasza firma z roku na rok pozyskuje nowych kontrahentów.
W firmie pracuje dwóch licencjonowanych zarządców nieruchomości, łączących wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi metodami zarządzania. Obecnie zarządzamy nieruchomościami charakteryzującymi się zróżnicowaną strukturą własnościową na terenie powiatów wejherowskiego i puckiego. Obsługujemy budynki nowe, przekazane bezpośrednio do użytkowania, jak i nieruchomości w zabudowie historycznej (najstarszy budynek z 1884 roku, a najnowszy z 2013 r.)

Doświadczenie zgromadzone w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi w połączeniu z wiedzą, którą zdobyliśmy podczas specjalistycznych szkoleń i seminariów, pozwalają nam wierzyć, że jesteśmy w stanie podołać także obowiązkom wynikającym z zarządzania Państwa nieruchomością.

Oferta firmy

Nasza szczegółowa oferta obejmuje:

1. W odniesieniu do nowo organizujących się wspólnot:
- Organizacja wspólnot mieszkaniowych ? wystąpienie o nadanie numeru NIP, REGON, założenie konta bankowego;
- Protokolarne przejęcie nieruchomości;
- Zorganizowanie zebrania właścicieli ? przygotowanie projektów podstawowych uchwał regulujących funkcjonowanie wspólnoty;
- Założenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji.

2. Istniejącym wspólnotom mieszkaniowym zapewniamy:
- Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;
- Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych;
- Monitorowanie i wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
- Kompleksowe przygotowanie i obsługę zebrań wspólnoty.

3. W zakresie technicznego utrzymania nieruchomości wspólnej:
- Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
- Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
- Zapewnienie dostawy mediów do nieruchomości;
- Współpraca z firmami odpowiedzialnymi za konserwację, usuwanie awarii i bieżące remonty;
- Zapewnienie właściwego wykonawstwa robót remontowych;
- Roczne przeglądy techniczne bez dodatkowych opłat.

4. W zakresie gospodarki ekonomiczno ? finansowej:
- Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Przygotowywanie projektów planów gospodarczych i ich rozliczeń;
- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
- Bieżące informowanie o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
- Analizowanie i windykacja należności od właścicieli i najemców lokali;
- Rozliczanie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, funduszu remontowego i mediów;
- Obsługa pocztowa i bankowa ? obsługa kont bankowych za pośrednictwem kanałów bankowości internetowej.

5. W zakresie doradztwa i planowania:
- Analiza i doradztwo w celu obniżania kosztów eksploatacyjnych;
- Analizowanie i rekomendacja warunków ofert na wykonawstwo robót remontowych i dostawy mediów;
- Przygotowywanie umów na dostawę mediów i roboty remontowe.

6. W zakresie obsługi prawnej nieruchomości:
- Współpraca z kancelarią prawną oraz reprezentacja przed sądami i innymi urzędami, doradztwo i windykacja.

Usługi dodatkowe
W trosce o wygodę i poczucie bezpieczeństwa użytkowników Państwa nieruchomości, proponujemy również pełen wachlarz usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów:
- utrzymanie czystości: sprzątanie i mycie klatek schodowych oraz terenów przyległych do nieruchomości, mycie okien w częściach wspólnych nieruchomości
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników
- utrzymanie ogrodów i placów zabaw: współpracujemy z fachowcami w dziedzinie projektowania i opieki nad ogrodami, co pozwala na utrzymanie w odpowiednim stanie terenów zielonych przez cały rok.
- konserwacja budynku: zapewniamy realizację prac wynikających z potrzeb bieżącej konserwacji wszystkich urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie budynków.

Słowa kluczowe

zarządzanie nieruchomościami Wejherowo, administracja Wejherowo, , zarządzanie nieruchomościami Wejherowo, konserwacja budynku Wejherowo, przeglądy nieruchomości Wejherowo, usługi administracyjne Wejherowo, organizacja wspólnot mieszkaniowych Wejherowo, obniżanie kosztów eksploatacyjnych Wejherowo, ubezpieczenie nieruchomości wspólnej Wejherowo, utrzymanie czystości w bloku Wejherowo, książka obiektu budowlanego Wejherowo, księgowość nieruchomości Wejherowo, obsługa prawna nieruchomości Wejherowo, kontrole techniczne Wejherowo, roboty remontowe nieruchomości Wejherowo, rozliczanie wspólnot Wejherowo, sprawozdania finansowe Wejherowo, windykacja należności od najemców Wejherowo, odśnieżanie chodników Wejherowo,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)