LOGO - KALMAT Pracownia Usługowa Ochrony Środowiska

KALMAT Pracownia Usługowa Ochrony Środowiska

Rolnictwo i leśnictwo » Ochrona środowiska
Dane teleadresowe:
  • adres:ul. Kruczkowskiego 4
  • miejscowość:21-500 Biała Podlaska
  • województwo:lubelskie
  • telefon:601 059 037
  • telefon:83 343 60 28
  • www:www.kalmat.pl

Fotografie

Zdjęcie 1 - KALMAT Pracownia Usługowa Ochrony Środowiska  Zdjęcie 2 - KALMAT Pracownia Usługowa Ochrony Środowiska  Zdjęcie 3 - KALMAT Pracownia Usługowa Ochrony Środowiska  Zdjęcie 4 - KALMAT Pracownia Usługowa Ochrony Środowiska  

Opis firmy

Jesteśmy profesjonalną firmą świadczącą usługi w zakresie ochrony środowiska. Na rynku usług w zarządzaniu środowiskiem funkcjonujemy od 1991r. W tym okresie z naszych usług skorzystało kilkuset usługobiorców. Wieloletnie doświadczenia w tej dziedzinie pozwalają zaspokoić Państwa potrzeby i oczekiwania. W pracy naszego zespołu poza wiedzą merytoryczną kierujemy się solidną znajomością podstaw prawnych będących niezbędnym czynnikiem w toku postępowania administracyjnego na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej oraz służb ochrony środowiska.

W toku naszej pracy wykorzystujemy doświadczenia i dorobek wiodących w kraju placówek naukowo-badawczych w dziedzinie ochrony środowiska. Doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej działalności, rzetelne i terminowe wykonywanie zleceń oraz nasze pełne zaangażowanie w prowadzone sprawy, są właściwą argumentacją za powierzeniem nam do rozwiązania problemów jakie Państwo posiadacie w zakresie ochrony środowiska.
Zapraszamy do współpracy.

Oferta firmy

Dokumentacje niezbędne do pozwoleń w zakresie ochrony środowiska:

dokumentacje do wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych,
dokumentacje do wniosków o uzyskanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,
dokumentacje do zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,
dokumentacje do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
dokumentacje do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
dokumentacje do zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Opracowania dokumentów studialnych:

raporty oddziaływania na środowisko dla istniejących instalacji i planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
analizy i oceny oddziaływania obiektów i instalacji na środowisko w zakresie ochrony powietrza i klimatu akustycznego,
operaty wodno-prawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
operaty wodno-prawne na odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód opadowych,
operaty wodno-prawne na rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych,
programy gospodarki odpadami,
przeglądy ekologiczne instalacji,
obliczenia efektów ekologicznych (do rozliczeń pożyczek z NFOŚ),

Pomiary i analizy:

pomiary emisji i wielkości stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych uwalnianych do atmosfery z instalacji energetycznych i technologicznych,
pomiary skuteczności urządzeń odpylających,
pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w środowisku,

Usługi akredytowane:

pomiar strumienia objętości gazów dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa,
pobieranie próbek do badań:
stężenie pyłu (0,001 - 100 g/m3 , metoda grawimetryczna, wg PN-Z- 04030-7:1994
emisja pyłu (z obliczeń),
stężenie CO2, SO2, NO, CO, metoda NDIR wg. PN ISO 10396: 2001,
stężenia O2, metoda elektrochemiczna,
pobór próbek do oznaczania stęzeń związków organicznych weglowodorów aromatycznych i alifatycznych,
ustalanie emisji związków organiczynych.

Inne prace:

naliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
sporządzanie okresowych sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska.
pomoc przy sporządzeniach wniosków kredytowych na inwestycje proekologiczne,
doradztwo inwestycyjne.

Słowa kluczowe

Pracownia Usługowa Ochrony Środowiska KALMAT, ochrona środowiska Biała Podlaska, kalmat Biała Podlaska, pomiary i analizy, raporty oddziaływania na środowisko, programy gospodarki odpadami, obliczenia efektów ekologicznych, pomiary skuteczności urządzeń odpylających, przeglądy ekologiczne instalacji, pobieranie próbek do badań, doradztwo inwestycyjne, pomoc przy sporządzeniach wniosków kredytowych na inwestycje proekologiczne, sporządzanie okresowych sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska, naliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)