LOGO - Sekro Nieruchomości Aneta Kacprzak

Sekro Nieruchomości Aneta Kacprzak

Nieruchomości » Wycena nieruchomości
Nieruchomości » Zarządzanie nieruchomościami
Dane teleadresowe:
  • adres:ul. Argentyńska 2 lok. 3
  • miejscowość:03-952 Warszawa
  • województwo:mazowieckie
  • telefon:22 616 40 03
  • telefon:22 616 40 04
  • www:www.sekro-nieruchomosci.pl

Fotografie

Zdjęcie 1 - Sekro Nieruchomości Aneta Kacprzak     

Opis firmy

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą.
Nasz zespół zajmuje się obsługą wspólnot mieszkaniowych od roku 2001. Zakresem naszego działania obejmujemy nieruchomości z terenu Warszawy oraz z sąsiednich gmin.
Od roku 2008 rozszerzyliśmy swą działalność o dziedzinę pokrewną zarządzaniu tzn. wycenę nieruchomości.
Posiadamy rozległą wiedzę na temat rynku nieruchomości i stale ją doskonalimy.
Nasi Klienci mogą liczyć na rzetelną i solidną obsługę.

Oferta firmy

Zarządzanie nieruchomościami
Nasze doświadczenie potwierdzone licencją zarządcy nieruchomości zapewnia wysoką jakość usług i gwarantuje właściwą gospodarkę zarządzaną nieruchomością. W ramach naszego działania ściśle współpracujemy z zarządami wspólnot realizując podjęte uchwały oraz proponując opcjonalne rozwiązania w zakresie interesujących wspólnotę zagadnień. Pomagamy przy podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających go utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Niezwykle istotne jest dla nas rzetelne wykonywanie powierzonych nam obowiązków z uwzględnienie aspektów prawnych, technicznych i ekonomicznych. Naszymi partnerami są wyłącznie wyselekcjonowane i sprawdzone podmioty rynku nieruchomości (firmy hydrauliczne, elektryczne i inni specjaliści), gwarantujące wysoki poziom usług. Naszym celem jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa, osiągnięcie optymalizacji kosztów obsługi nieruchomości. Firma nasza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Dodatkowo dla wygody naszych Klientów przygotowaliśmy unikalną usługę „Major Domus". Jeśli macie Państwo problem z zajmowaniem się swymi nieruchomościami z powodu pracy za granicą czy też w innym mieście, możecie ten problem scedować na nas. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów i przygotowania indywidualnej oferty.

Wycena nieruchomości
Zespół Sekro - Nieruchomości wykonuje wyceny nieruchomości dla potrzeb banków, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych i osób fizycznych. Zajmujemy się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych. Doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów i dlatego staramy się być elastyczni i wyrozumiali zarówno w ustalaniu terminu wykonania zlecenia jak również wynagrodzenia za wykonaną pracę. Nasz zespół gwarantuje profesjonalne, obiektywne i rzetelne wykonanie operatów szacunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.

Najczęściej wyceny nieruchomości są wykonywane na potrzeby:
• Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
• Kupna-sprzedaży
• Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
• Opłat planistycznych
• Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Poza szacowaniem wartości rynkowej nieruchomości i sporządzaniem operatów szacunkowych oferujemy:
• doradztwo inwestycyjne
• badanie stanu prawnego nieruchomości
• analizy rynku nieruchomości
• przygotowywanie informacji i opinii o nieruchomościach oraz stawkach czynszów

W zależności do Państwa potrzeb realizujemy również zlecenia nietypowe. Jesteśmy ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności zawodowej w PZU S.A.

Informacje dla Klienta

Nasza firma oferuje pełen zakres usług, jednakże w celu skrócenia czasu oczekiwania na realizację zamówienia istnieje potrzeba wcześniejszego zgromadzenia dokumentów związanych z wycenianą nieruchomością. Zgromadzenie tych dokumentów jest czasochłonne i w przypadku kiedy nasz Klient życzy sobie abyśmy i w tym zakresie świadczyli swe usługi chętnie się tego podejmiemy. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż posiadanie niżej wymienionych dokumentów znacznie przyśpiesza czas realizacji usługi podajemy je do wiadomości Klienta.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego:

A) Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):
• aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu
• aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości
• aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal
• zaświadczenie o samodzielności lokalu.

B) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:
• aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej
• zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu
• aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal

C) Nieruchomość zabudowana:
• aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej,
• kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
• aktualny wypis z ewidencji gruntów,
• dokumentacja techniczna budynku,
• pozwolenie na budowę,
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
• wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań,
• pozwolenie na użytkowanie.

D) Nieruchomość niezabudowana (działka gruntu):
• aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej,
• kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
• aktualny wypis z ewidencji gruntów,
• wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań.

Słowa kluczowe

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa, Nieruchomości Warszawa, wycena nieruchomości Warszawa, Obsługa wspólnot mieszkaniowych Warszawa, Biuro zarządzania nieruchomościami Warszawa, Dobra firma zarządzająca nieruchomościami,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)